خدمات راپل

خدمات راپل آب بندی و درزبندی نمای ساختمان و سطوح در ارتفاع ارائه دهنده خدمات صنعتی در ارتفاع (راپل) و مناطق غیر قابل دسترس با استفاده از تکنیک دسترسی با طنابآببندی و پرکردن درزها (درزبندی) جزو اصول مهندسی بوده و از اجزای لاینفک پروژه ها می باشند .نفوذ هوا (سرد و گرم) و آب  به …

خدمات راپل ادامه »