شستشوی نما

شستشوی نمای ساختمان

برای زیبا سازی دوباره نمای ساختمان و زدودن لک ها و کثیفی ها از نمای ساختمان نیاز به شستشوی نمای ساختمان می‌باشد. از بهترین و کم هزینه‌ترین روش‌های شستشوی نما ، شستشو به کمک طناب می‌باشد که ارتفاع کاران امین …